Honorary Patronate
Rector of the Warsaw Medical University


Scientific Patronate


Chairman of the Scientific Committee

Professor Marek Krawczyk, MD, PhD

Members of the Scientific Committee

prof. Adam Dziki
doc. Urszula Jedynak-Ołdakowska
prof. Piotr Kaliciński
prof. Andrzej Kamiński
prof. Jan Kulig
dr Stanisław Lucas
prof. Bogdan Michałowicz
prof. Paweł Nyckowski
prof. Włodzimierz Otto
prof. Rafał Paluszkiewicz
doc. Jacek Pawlak
doc. Waldemar Patkowski
prof. Leszek Pączek
prof. Wojciech Rowiński
prof. Jerzy Szczerbań
prof. Janusz Wałaszewski
prof. Tadeusz Wróblewski
prof. Krzysztof Zieniewicz

Chairman of the Organizing Committee
Krzysztof Zieniewicz, MD, PhD

Members of the Organizing Commitee

dr Ireneusz Grzelak
dr Piotr Hevelke
doc. Urszula Jedynak-Ołdakowska
dr Piotr Kalinowski
dr Michał Korba
dr Oskar Kornasiewicz
dr Marcin Kotulski
prof. Marek Krawczyk
dr Dorota Leonowicz
dr Bogusław Najnigier
prof. Paweł Nyckowski
prof. Bogdan Michałowicz
prof. Włodzimierz Otto
prof. Rafał Paluszkiewicz
doc. Waldemar Patkowski
dr Piotr Remiszewski
dr Piotr Rdzanek
dr Piotr Smoter
dr Michał Skalski
dr Danuta Suchowera
dr Magadlena Urban
prof. Tadeusz Wróblewski
dr Jerzy Żurakowski


Address of the Organizing Committee
6th International Symposium in Liver Surgery & Transplantation
Department of General, Transplant and Liver Surgeru
Warsaw Medical University
Banacha 1A
02-097 Warszawa, Poland

T: +48 22 / 599 25 46
F: +48 22 / 599 15 45

E: info@liversymposium.org

Design & copyright by Blackhorse Scientific Publishers, Ltd., 2008.
Reklamy

Reklamy

%d blogerów lubi to: